Caritas

 

Informacje o Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Diecezja Rzeszowska ustanowiona przez Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” w dniu 25 III 1992r., zajmuje powierzchnię 6000 km2, na której mieszka 611 949 ludzi, w tym 596 145 to katolicy, wśród których posługę duszpasterską pełni 656 kapłanów diecezjalnych oraz 101 kapłanów zakonnych w 237 parafiach. Dzieła miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia, jako wypełnianie szczególnego posłannictwa Chrystusa.

Na samym początku działalności diecezji jej Ordynariusz Biskup Kazimierz Górny wydał dekret powołujący do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

 

W uzasadnieniu podjęcia tej decyzji Biskup Kazimierz Górny napisał: „Kościół święty zawsze otacza szczególną troską ludzi ubogich, chorych i potrzebujących. Z dniem 8 maja 1992r. powołuję do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Niech święty Brat Albert patronuje tej działalności. Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar i Błogosławiona Karolina niech towarzyszą swym wstawiennictwem”.

Na czele Caritas diecezjalnej stoi oficjalnie biskup miejsca, który w praktyce, zadania organizacyjne na szczeblu diecezjalnym zleca działającemu w jego imieniu dyrektorowi Caritas i wspomagającej dyrektora diecezjalnej centrali Caritas.

 

Zadania Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę.

Centrala diecezjalna posiada szereg podległych jej placówek. Biuro koordynuje działalność charytatywną w całej diecezji, w której fundamentalną rolę spełniają:

  • Parafialne Zespoły Caritas,
  • Szkolne Koła Caritas,
  • Caritas Academica,
  • Wolontariat Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska